Český for all pohár

 

 

Opravdoví hokejoví amatéři,

Český Pohár : otevřené mistrovství České republiky 2012 hobby amatérských týmů (opravdových hokejových amatérských mužstev, bez účasti veškerých hráčů registrovaných v ČSLH a hrajících soutěže od ELH až po okresní přebory) ,je pilotní projekt před spuštěním dlouhodobé extraligy hobbyamatérských týmů,která zahájí od následující sezony 2012/13.

V naší hokejové republice je celá řada dlouhodobých amatérských soutěží s nadmíru rozdílnou sportovní úrovní.V některých amatérských ligách se i objevuje slovo ,,hobby”,ale samotná soutěž se hemží celou řadou bývalých hokejistů nejčastněji krajské úrovně.Vyjímkou však nejsou ani hráči z druhé a vyšší soutěže. Pro amatérský hokej,soutěže a mužstva je přísun ,,odložených nebo vysloužilých”hokejistů samozřejmě sportovní přínos a ani my nejsme proti posilování jednotlivých mužstev a zvyšování úrovní soutěží.

Proto jsme na našich stránkách uveřejnili a zmapovali úroveň jednotlivých lig a vytvořili tabulku sedmi úrovní,které se v amatérském hokeji vyskytují. Pro první tři amatérské úrovně již otevřené Mistrovství České republiky několik let úspěšně existuje,pro ostatní ,,hobby” hráče však takový turnaj až doposud chyběl.
Nyní však poprvé otevíráme úvodní ročník Českého poháru hobby hokejových mužstev ,,pro všechny” s plným názvem:

ČESKÝ FOR ALL POHÁR 2012 -opravdové mistrovství hokejových amatérů

Úvodní ročník proběhne na zimním stadioně ve Vyškově v termínu 31.3. a 1.4.2012. Tento zimní stadion je znám svým populárním mládežnickým turnajem Grand prix Vyškov a také celou řadou amatérských mužstev,soutěží a turnajů.

 

Hobby hokejový mistr České republiky získá Pohárovou trofej +medaile pro každého hráče a realizační tým (podle počtu nahlášených hráčů na soupisce) , sadu hokejových dresů včetně grafického zpracování dle představ ,,nového“ HOBBY mistra ČR 2012, týmové webové stránky na klíč,50%slevu na startovné do HCM Hobbyextraligy ČR 2012/13 a další…

 

Finalista a vícemistr získá trofej+medaile pro každého hráče a real.tým,týmové webové stránky na klíč,50%slevu na startovné do HCM Hobbyextraligy ČR 2012/13 a další…

 

Semifinalisté:trofeje,týmové webové stránky na klíč,30%slevu na startovné do HCM Hobbyextraligy ČR 2012/13 a další…

 

Ostatní týmy:týmové webové stránky zdarma,10% slevu na startovné do HCM Hobbyextraligy ČR 2012/13, upomínkové předměty…

 

 

Nebude chybět samozřejmě časomíra,ozvučení,občerstvení,doprovodné programy,masérna atd…

Pokud má ,,Váš” hobby tým zájem startovat v úvodním ročníku Českého For All poháru 2012,čtěte níže uvedené propozice.

 

 

ČESKÝ FOR ALL POHÁR 2012

PROPOZICE TURNAJE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: Hokej centrum o.s.

Termín:Sobota 31.3.2012 a 1.4.2012 vždy od 9.00 hodin

Systém turnaje

Systém je závislý na počtu přihlášených účastníků, jsou připraveny systémy pro 4-16 týmů, kdy pokaždé zajistíme všem účastníkům VYSOKÝ POČET utkání. Příklad pro 10 účastníků: 2 skupiny po 5 týmech systémem každý s každým,NÁSLEDUJE PLAY OFF!

Systém a hrací doba: Hraj se 2×15 minut čistého času,kdy každá třetina je jedno utkání.Každý tým tak odehraje v základní skupině 8 utkání (třetin),vždy dvě s každým soupeřem (dvoukolově zákl.skupina). Přestávka mezi třetinami (utkáním) 3- 5 min.
Bodové hodnocení: Vítězství v normální hrací době- 3 body
Vítězství po nájezdech 2body
Porážka po nájezdech -1 bod
Porážka v normální hrací době-0 bodů
V případě nerozhodného výsledku se rozhoduje v samostatných nájezdech po třech na každé straně. Vítěz +1bod.

Start hráčů: Zákaz startu aktivních hráčů ČSLH v soutěžích od ELH až po okresní přebory.Český For All pohár je mistrovství pro opravdové hokejové amatéry (neregistrované hokejisty),vyjma přesných stanov a sportovních úrovní HCM (Hokej centra) od úrovně 4 níže.
viz: Úroveň soutěží na

Hodnocení v tabulce zákl.skupiny: a) Počet bodů,při rovnosti rozhodují:
b) vzájemná utkání
c)brankový rozdíl
d)brankový podíl
e)los

Protesty: Protesty je možno uplatňovat do 15 min.po skončení utkání u vedoucího turnaje!
s vkladem 500,-Kč

Utkání řídí rozhodčí dle pravidel ledního hokeje s výjimkami zmíněnými zde:

1.Hráči: Všichni hráči nastupující k utkání musí být na soupisce týmu k turnaji.
2.Hráč : Jeden hráč nesmí nastoupit na jednom turnaji za více než jeden tým.
3.Hráč : Na turnaji nesmí nastoupit hráč, který v sezóně 2011/2012 nastoupil v extralize, 1.lize, 2.lize mužů,krajském přeboru mužů,okresním přeboru mužů, extralize a 1.lize dorostu a juniorů a zároveň v zahraničních soutěžích prokazatelně překračující amatérský statut!
4.Oddechový čas : Týmy mají možnost si vybrat oddechový čas.
5.Hra tělem : Hra tělem je povolena pouze v případě, že jsou hráči v souběžné jízdě.
6..Tresty: 1,5 minuty, 3 minuty,10minut osobní trest a osobní trest do konce utkání. Čas trestu začíná ubíhat ve chvíli, kdy rozhodčí znova zahájí hru po vyloučení. Pokud je hráč vyloučen do konce utkání může v příštím utkání nastoupit. pokud hráč obdrží trest ve hře automaticky nesmí nastoupit v příštím utkání.
7.Hráč : Pokud hráč inzultuje rozhodčího je vyloučen z turnaje a zápas je zkontumován ve prospěch neprovinivšího se týmu (branky a nahrávky zaznamenané v tomto utkání se počítají do kanadského bodování turnaje), v případě druhé inzultace od hráče téhož týmu v dalším průběhu turnaje je vyloučen celý tým bez nároku na vrácení startovného a platby za ubytování.
8.Pravidla důležitá : V případě porušení pravidla 1, 2 nebo 3 některým z družstev bude provinivší se tým okamžitě vyloučen z turnaje bez nároku na vrácení startovného či nákladů na ubytování a zápas bude zkontumuván v neprospěch družstva za které tento hráč nastoupil.
9.Hráči : Hráči nastupují v turnaji na základě platných pravdivě vyplněných soupisek a platného průkazu totožnosti.
10.Totožnost : Průkaz totožnosti bude žádán také v případě konfrontace daného hráče. Pokud v tomto případě odmítne hráč prokázat svoji totožnost bude se postupovat jako při porušení pravidla 1,2 nebo 3.
11.Počet hráčů : Maximální počet hráčů na soupisce jsou 2 brankáři + 18 hráčů v poli.
12.Hráči: Hráči nemohou být doplněni na soupisku v průběhu turnaje, hráči již jednou uvedení v soupisce nesmí být vyškrtáváni a počet hráčů dopsaných na soupisku nesmí překročit počet volných míst na této soupisce.

Žádáme hráče funkcionáře, aby se k rozhodčím chovali co možná nejlépe!

Místo: Zimní stadion Vyškov

Ředitel turnaje: Zdeněk Horák
Organizační pracovníci turnaje: Karel Gamba,Ján Jabrocký
Tel.kontakt:725247649,775524988
e-mail:hokejcentrum@email.cz

Účastníci turnaje:

Maximálně 16 týmů ve čtyřech základních skupinách+ play off

Ubytování: Zajištěno pořadatelem v hotelu caa 10.minut pěšky od ZS ,Cena ubytování do 500 Kč na osobu a noc se snídaní
Stravování: možno zajistit v restauraci hotelu nebo individuálně na ZS (občerstvení na ZS zajištěno)
Náklady: družstva startují na vlastní náklady
Startovné: 8000,-Kč ( zálohu 4000,- zaplatí každé mužstvo do 20. března 2012),zbylých 4000,- při přijetí do turnaje v hotovosti
číslo účtu pro platbu zálohy: 43-8703220217/0100
Dresy: každé mužstvo má mít dvě sady dresů
Pravidla: hraje se podle pravidel ledního hokeje

Technická ustanovení turnaje:

1. Uschování cenností : Pořadatel turnaje ani provozovatel ZS neručí za cennosti (mobilní telefony, šperky, kreditní karty, klíče od auta, peníze, jakékoli průkazy, elektronika, PC a další věci značné hodnoty.) odložené v šatně. Místo pro uložení těchto věcí po dobu zápasu či turnaje je kancelář nebo vrátnice ZS.
2. Dojde-li ke ztrátě klíčů od šatny či jiným problémům spojeným s bezpečným zajištěním šatny je vedoucí takto mužstva takto postiženého povinen okamžitě informovat v prvé řadě pořadatele, který zajistí nápravu. Jiným postupem znemožňuje postižený pořadateli účelně a bezpečně řešit zabezpečení osobních věcí ( oblečení, obuv, hokejová výzbroj a výstroj či jiné věci vyjma věcí uvedených v ustanovení 1.) odložených v této šatně.
3. Zdravotní služba : Zajištěna po celou dobu turnaje přímo na ZS. Pořadatel se zavazuje zajistit první pomoc prostřednictvím školeného zdravotníka, popřípadě zavolání rychlé záchranné pomoci. Není v technických možnostech pořadatele v případě lehčích zranění zabezpečit odvoz do nemocnice (netýká se těžších zranění, které zabezpečuje pořadateli přivolaná rychlá záchranná pomoc).
4. Hráči nastupují k utkáním na vlastní nebezpečí.
5. Výzbroj a výstroj : Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji určené pro lední hokej (dáno pravidly LH).
6. Vedoucí : družstva zodpovídá za to, že údaje uvedené na soupiskách jsou pravdivé. Vedoucí svým podpisem na soupisce bere na vědomí sankce za porušení pravidel.
7. Protesty : Protest je nutné odevzdat pořadateli turnaje nejpozději 15 minut po skončení utkání se zálohou 500,-Kč. Protest projedná komise ve složení K.Tuháček,P.Přikryl a rozhodčí daného utkání. V případě zamítnutí protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.
8. Konfrontace : Konfrontace je možná kdykoli v průběhu utkání, ale pouze jednoho hráče z každého týmu v jednom utkání. Postup při konfrontaci: Kapitán družstva sdělí rozhodčímu nebo některému z pořadatelů kterého hráče chce konfrontovat, hráč bude podle soupisky zjištěn a okamžitě po utkání v neustálé přítomnosti některého z pořadatelů bude dle uvedených možností zjištěna jeho totožnost. Dále se bude postupovat podle pravidel.
9. Vyšší moc : Pořadatelé neručí za problémy vzniklé z důvodu vyšší moci.
10. Prezentace : Vedoucí pošle soupisku hráčů s daty narození nejpozději týden před zahájením turnaje na e-mail: (aby pořadatelé mohli zkontrolovat zda hráči splňují pravidlo 3-účast ve vyšších soutěžích ) a připravit program turnaje. Vedoucí jednotlivých týmů se dostaví do kanceláře vedení turnaje 60 minut před prvním utkáním svého týmu, kde doplatí startovné, případně ubytování, převezme propozice a odevzdá podepsanou soupisku hráčů (nejsou povoleny přezdívky) s čísly dresů a označí brankáře.Pořadatel turnaje může namátkově kdykoli provést kontrolu totožnosti hráče/hráčů podle OP nebo cestovního pasu.
11. Pořadatelé : Pořadatelé žádají účastníky turnaje, aby v době mezi zápasy požívali alkoholické nápoje v rozumné míře. Alkohol může zkazit zážitek z turnaje vám, ale i vašemu soupeři. A v horším případě může znamenat zvýšené nebezpečí zranění nebo jiných někdy bohužel i životu nebezpečných zdravotních problémů.
12. Totožnost: v případě kontroly musí hráč prokázat svoji totožnost.

Dodatky

Ubytování a stravu je možné objednat společně s přihláškou.
Stravu si můžete objednat též a nebo budou zajištěny slevy v restauraci pro účastníky turnajů.
Možno též bez jídla, nebo jen polopenze či dle vašeho přání, na základě domluvy.
VEŠKERÉ SLUŽBY SPOJENÉ S UBYTOVÁNÍM A JÍDLEM SE PLATÍ ZÁLOHOVĚ PŘEDEM V 50% VÝŠI,DOPLATEK PŘI PŘIJETÍ DO TURNAJE.

PO DOMLUVĚ JSME SCHOPNI TÝMŮM ZAJISTIT STRAVU,UBYTOVÁNÍ I DALŠÍ POŽADAVKY.(PŘÍPADNĚ NADSTANDARTNÍ SLUŽBY)

V PŘÍPADĚ, ŽE OBJEDNANÉ SLUŽBY NEVYČERPÁTE, PLATBA PROPADÁ NA VRUB POŘADATELŮ.

ZAJISTĚTE SI VČAS PRO SVŮJ AMATÉRSKÝ ,,HOBBY” TÝM PŘIHLÁŠKU.

Přihlášku stahujte ZDE -> MCR HOBBY -zavazna prihlaska

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Nepřehlédněte

Krátké zprávy

Patneři