Propozice: GRAND PRIX BRNO Amateur hockey tournament 2015/2016

Grand Prix

Jak jste se již na našich stránkách dozvěděli i v letošním roce pro Vás organizujeme Český For All Pohár,tentokrát pod novým názvem Grand Prix Brno!. Zde jsou přesné propozice pro letošní turnaj.

Přihlásit svůj tým do turnaje můžete do 12.2.2016!

Přihláška k turnaji

 

GRAND PRIX BRNO AMATEUR HOCKEY TOURNAMENT 2015/2016

(Velká cena Brna a Český Hobby pohár)

pod záštitou Jihomoravského kraje

26.-27.3.2016

Jedná se svoji velikostí,kvalitou a prestižností o největší pohárový hokejový turnaj předních amatérských a hobby hokejových mužstev v Brně a okolí,hrající své amatérské ligové soutěže a turnaje. Grand Prix Brno 2015 je svátkem pro všechny amatérské a hobby hokejisty.

PROPOZICE TURNAJE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: Hokej centrum o.s. Pod záštitou Jihomoravského kraje

Termín:Sobota 26.3.2016 a Neděle 27.3.2016 v Brně

Systém turnaje je vypsán pro 2 kategorie amatérských týmů a to v kategorii ELITE (amatérské kluby) a Hobby (Hobby kluby)

Vítěz ELITE i HOBBY obdrží vítězný pohár a medaile,ostatní týmy pohárové trofeje a upomínkové předměty a slevové kupony na obchod i služby u partnerů turnaje. Vítězové obou skupin pak obdrží poukaz na nákup hokejového vybavení v hodnotě 8 000 Kč (ELITE) a 5 000 Kč (Hobby) v prodejně  Hockeyzone Brno,nebo můžou využít slevu 8 000 kč (Elite) a 5 000 Kč (Hobby) na výrobu hokejových dresů CCM. Výhry si vítězové a další ocenění hráči odvezou ihned po skončení turnaje!!! Na žádné ocenění nečekáte.

Systém a hrací doba: Hraje se 2×15 minut čistého času každý s každým ve skupině po čtyřech (pěti) účastnících. První dva týmy postupují do play off (1sk.A-2sk.B a 1sk.B-2sk.A),týmy na 3 a 4.místě ve skupinách hrají rovněž formou play off o umístění.(3 zápasy sobota a 2 zápasy neděle).
Bodové hodnocení základních skupin: Vítězství – 2 body
Remíza 1 bod Porážka 0 bodů. V zápasech play off v případě remízy rozhodnou ihned samostatné nájezdy série po třech hráčích a pak po jednom do rozhodnutí.

Pořadatelé si případně vyhrazují právo změny herního systému.

 

Start hráčů:

 Zákaz startu aktivních hráčů ČSLH v soutěžích od ELH až po krajské přebory!!!

Grand Prix Brno je pro amatérské a hobby hokejisty!!!

Kategorie ELITE se mohou zůčastnit týmy a hráči hrající ve výkonnostním hokeji ČSLH maximálně na úrovni Okresního přeboru,okresní soutěže a výkonnostně kvalitní amatérské ligy.Grand Prix Brno je pro amatérské hokejisty,nezneužívejte proto vaše soupisky a neposilujte své týmy ,,hokejkami“ z KP či 2.ligy!

Kategorie HOBBY se mohou zůčastnit týmy a hráči hrající Hobby soutěže a ligy,stejně tak i týmy,které nehrají žádnou hobby soutěž. Kategorie Hobby je pro týmy a hráče opravdu hobby úrovně!!! Nezneužívejte proto vaše soupisky a neposilujte své týmy ,,hokejkami“ jen pro to,aby jste v turnaji uspěli.

Hodnocení v tabulce zákl.skupiny: a) Počet bodů,při rovnosti rozhodují:
b) vzájemná utkání
c)brankový rozdíl
d)brankový podíl
e)los

Protesty: Protesty je možno uplatňovat do 15 min.po skončení utkání u vedoucího turnaje!
S vkladem 500,-Kč

Utkání řídí rozhodčí dle pravidel ledního hokeje s výjimkami zmíněnými zde:

1.Hráči: Všichni hráči nastupující k utkání musí být na soupisce týmu k turnaji.
2.Hráč : Jeden hráč nesmí nastoupit na jednom turnaji za více než jeden tým.
3.Hráč : Na turnaji nesmí nastoupit hráč, který nesplňuje kriteria turnaje!
4.Oddechový čas : Týmy mají možnost si vybrat oddechový čas.
5.Hra tělem : ELITE: jako soutěže mužů v ČSLH, HOBBY:Hra tělem je povolena pouze v případě, že jsou hráči v souběžné jízdě.
6..Tresty: 2 minuty, 2+2 minuty, 5+ do konce utkání,10minut osobní trest a osobní trest do konce utkání. Čas trestu začíná ubíhat ve chvíli, kdy rozhodčí znova zahájí hru po vyloučení. Pokud je hráč vyloučen do konce utkání může v příštím utkání nastoupit. Pokud hráč obdrží trest ve hře automaticky nesmí nastoupit v příštím utkání.
7.Hráč : Pokud hráč inzultuje rozhodčího je vyloučen z turnaje a zápas je zkontumován ve prospěch neprovinivšího se týmu (branky a nahrávky zaznamenané v tomto utkání se počítají do kanadského bodování turnaje), v případě druhé inzultace od hráče téhož týmu v dalším průběhu turnaje je vyloučen celý tým bez nároku na vrácení startovného a platby za ubytování.
8.Pravidla důležitá : V případě porušení pravidla 1, 2 nebo 3 některým z družstev bude provinivší se tým okamžitě vyloučen z turnaje bez nároku na vrácení startovného či nákladů na ubytování a zápas bude zkontumuván v neprospěch družstva za které tento hráč nastoupil.
9.Hráči : Hráči nastupují v turnaji na základě platných pravdivě vyplněných soupisek a platného průkazu totožnosti.
10.Totožnost : Průkaz totožnosti bude žádán také v případě konfrontace daného hráče. Pokud v tomto případě odmítne hráč prokázat svoji totožnost bude se postupovat jako při porušení pravidla 1,2 nebo 3.
11.Počet hráčů : Maximální počet hráčů na soupisce jsou 2 brankáři + 15 hráčů v poli.
12.Hráči: Hráči nemohou být doplněni na soupisku v průběhu turnaje, hráči již jednou uvedení v soupisce nesmí být vyškrtáváni a počet hráčů dopsaných na soupisku nesmí překročit počet volných míst na této soupisce.

Žádáme hráče funkcionáře, aby se k rozhodčím chovali co možná nejlépe!

Místo: Brno 

Ředitel turnaje: Pavel Novák
Organizační pracovníci turnaje:Jiří Roman, Karel Tuháček,Karel Gamba,Mária Běhalová,Petr Adamec.
Tel.kontakt: 728 880 152
e-mail:hokejcentrum@email.cz

Možnosti ubytování : Zajistíme pro mužstva odpovídající ubytování v lokalitách Brno nebo jeho těsné blízkosti pokud si ubytování vyžádáte.(Můžete však použít ubytování vlastní,s ohledem na začátek prvního utkání v turnaji každý den v 9.00 hodin!)

Na ubytování kontaktujte pořadatele na tel.728 880 152.
Stravování: možno zajistit v restauraci ZS nebo individuálně. (občerstvení na ZS zajištěno)


Náklady: družstva startují na vlastní náklady,v ceně startovného je i občerstvení do šaten pro jednotlivé týmy


Startovné: 8000,-Kč ( zálohu 2000,- zaplatí každé mužstvo do 12. února 2016), zbylých 6000,- při přijetí do turnaje v hotovosti
číslo účtu pro platbu zálohy: 2804332173/0800 var.symbol 26272016  a do poznámek uveďte klub-tým a odešlete potvrzovací email na email.

Ihned po obdržení zálohy dostanete potvrzovací email a další informace.


Dresy: každé mužstvo by mělo mít dvě sady dresů
Pravidla: hraje se podle pravidel ledního hokeje

Technická ustanovení turnaje:

1. Uschování cenností : Pořadatel turnaje ani provozovatel ZS neručí za cennosti (mobilní telefony, šperky, kreditní karty, klíče od auta, peníze, jakékoli průkazy, elektronika, PC a další věci značné hodnoty.) odložené v šatně. Místo pro uložení těchto věcí po dobu zápasu či turnaje je kancelář nebo vrátnice ZS.
2. Dojde-li ke ztrátě klíčů od šatny či jiným problémům spojeným s bezpečným zajištěním šatny je vedoucí takto mužstva takto postiženého povinen okamžitě informovat v prvé řadě pořadatele, který zajistí nápravu. Jiným postupem znemožňuje postižený pořadateli účelně a bezpečně řešit zabezpečení osobních věcí ( oblečení, obuv, hokejová výzbroj a výstroj či jiné věci vyjma věcí uvedených v ustanovení 1.) odložených v této šatně.
3. Zdravotní služba : Zajištěna po celou dobu turnaje přímo na ZS. Pořadatel se zavazuje zajistit první pomoc prostřednictvím školeného zdravotníka, popřípadě zavolání rychlé záchranné pomoci. Není v technických možnostech pořadatele v případě lehčích zranění zabezpečit odvoz do nemocnice (netýká se těžších zranění, které zabezpečuje pořadateli přivolaná rychlá záchranná pomoc).
4. Hráči nastupují k utkáním na vlastní nebezpečí.
5. Výzbroj a výstroj : Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji určené pro lední hokej (dáno pravidly LH).
6. Vedoucí : družstva zodpovídá za to, že údaje uvedené na soupiskách jsou pravdivé. Vedoucí svým podpisem na soupisce bere na vědomí sankce za porušení pravidel.
7. Protesty : Protest je nutné odevzdat pořadateli turnaje nejpozději 15 minut po skončení utkání se zálohou 500,-Kč. Protest projedná komise a rozhodčí daného utkání. V případě zamítnutí protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.
8. Konfrontace : Konfrontace je možná kdykoli v průběhu utkání, ale pouze jednoho hráče z každého týmu v jednom utkání. Postup při konfrontaci: Kapitán družstva sdělí rozhodčímu nebo některému z pořadatelů kterého hráče chce konfrontovat, hráč bude podle soupisky zjištěn a okamžitě po utkání v neustálé přítomnosti některého z pořadatelů bude dle uvedených možností zjištěna jeho totožnost. Dále se bude postupovat podle pravidel.
9. Vyšší moc : Pořadatelé neručí za problémy vzniklé z důvodu vyšší moci.
10. Prezentace : Vedoucí pošle soupisku hráčů s daty narození nejpozději týden před zahájením turnaje na e-mail: (aby pořadatelé mohli zkontrolovat zda hráči splňují pravidlo pro start v turnaji ) a připravit program turnaje. Vedoucí jednotlivých týmů se dostaví do kanceláře vedení turnaje 60 minut před prvním utkáním svého týmu, kde doplatí startovné, případně ubytování, převezme propozice a odevzdá podepsanou soupisku hráčů (nejsou povoleny přezdívky) s čísly dresů a označí brankáře.Pořadatel turnaje může namátkově kdykoli provést kontrolu totožnosti hráče/hráčů podle OP nebo cestovního pasu.
11. Pořadatelé : Pořadatelé žádají účastníky turnaje, aby v době mezi zápasy požívali alkoholické nápoje v rozumné míře. Alkohol může zkazit zážitek z turnaje vám, ale i vašemu soupeři. A v horším případě může znamenat zvýšené nebezpečí zranění nebo jiných někdy bohužel i životu nebezpečných zdravotních problémů.
12. Totožnost: v případě kontroly musí hráč prokázat svoji totožnost.

Dodatky

Ubytování a stravu je možné objednat společně s přihláškou.

VEŠKERÉ SLUŽBY SPOJENÉ S UBYTOVÁNÍM A JÍDLEM SE PLATÍ ZÁLOHOVĚ PŘEDEM V 50% VÝŠI,DOPLATEK PŘI PŘIJETÍ DO TURNAJE.

PO DOMLUVĚ JSME SCHOPNI TÝMŮM ZAJISTIT STRAVU,UBYTOVÁNÍ I DALŠÍ POŽADAVKY.(PŘÍPADNĚ NADSTANDARTNÍ SLUŽBY)

 

ZAJISTĚTE SI VČAS PRO SVŮJ AMATÉRSKÝ ,,HOBBY” TÝM PŘIHLÁŠKU. Uzávěrka turnaje je 12.2.2016!!!

S pozdravem

pořadatelé
hokej-centrum.com

2 komentáře u Propozice: GRAND PRIX BRNO Amateur hockey tournament 2015/2016

 • napsal:

  Dobrý den,
  velice mne zaujali Vaše webové stránky o amatérském hokeji a různých možnostech, zastupuji amatérský hokejový tým HC Panthers Hodonín, který hraje amaterskou ligu OHL-UH. Měli bychom veliký zájem se zúčastňovat různých turnajů a zápasů navíc a to co nejdříve jde, dále bysme se chtěli zúčastnit blížícího se amaterského turnaje neoficiálního MČR amatérů. Liga, kterou hrajeme hrají tým z Uherského Hradiště, Uherského Ostrohu a Hodonína. Prosím tedy o informace o registrace apod. Děkuji.

  S pozdravem
  Michael Pospíšil

  • admin napsal:

   Dobry den pane Pospisil,

   predavam kontakt kolegu Gambovi a ten se Vam v brzke dobe ozve a vse Vam vysvetli

   S pozdravem

   Ján Jabrocký
   Hokej Centrum, o.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Nepřehlédněte

Krátké zprávy

Patneři